Otomasyon Destek

Endüstriyel otomasyon teknik bilgi paylaşım bloğu.

Analog Sinyal Tiplerinin Birbirlerine Dönüşümü.

Endüstri de saha’da oluşan sıcaklık,basınç,mesafe ve benzeri bir çok değer analogolarak adlandırılır. Konuyu daha iyi açıklayabilmek için bir kaç örnek üzerinden devam edelim. ilk olarak  en yaygın olarak kullanılan sıcaklık okuma konusundan başlayalım. Sıcaklık sensörleri: Genel olarak üç kategoriye ayrılırlar. 1.Direnç ölçümü, 2.Voltaj ölçümü ,3.entegre...

Read More

Loadcell Uygulama Notları.

Tip A modülü altı kanal analog giriş/çıkış kapasitesine sahiptir. Bunlardan iki tanesi analog çıkış olarak kullanılabilir. Tüm analog kanallara loadcell bağlayarak tek modülde 6 loadcell’i okumanız sağlanabilir. Loadcell’leri 5 volt ile beslemelisiniz. Modül kapağındaki Ethernet soketinde +5v ve gnd bulunmaktadır. Loadcell beslemelerini buradan alabilirsiniz. Ancak...

Read More

Oransal Valf Kalibrasyonu Nasıl Yapılır?

Kalibrasyon açıklama basınç valf örneği ile: Elimizde sınır değerlerini bilmediğimiz bir basınç emniyet valfi olduğunu varsayalım. Rampa ayarını sıfırlayınız. Analog giriş değerinin 0 olduğuna emin olun. Sistem basıncını manometreden takip edin. Okunan basınç sıfırdan büyükse A sıfırsa B. A) Basınç sıfır oluncaya değin sıfır potunu sola doğru çevirin. Bu...

Read More

Modbus Rtu Haberleşme Nasıl Yapılır?

Konumuz git gide daha komplike hale geliyor. Bu noktadan itibaren bir çok dala ayrılması gerekiyor.  Plc’de nasıl yapılır,Bilgisayarda nasıl yapılır, Chip ile nasıl yapılır konunun ana başlıklarıdır. Biz örnek bir modbus stringi oluşturma ve sitemin genel işleyişi hakkında bilgi vermekle yetineceğiz. Sistem bir master ve isteğe bağlı bir veya daha çok slave modülden...

Read More

Modbus Rtu Nedir?

İlk olarak Rtu nedir bunu cevaplayalım. Modbus iki farklı sistemde çalışır. ASCII mod ve RTU mod. ASCII mod her karekter bir byte’dır. Örneğin 12345 sayısını ASCII mod’da göndermek için “1”,”2”,”3”,”4”,”5” şeklinde 5 byte’lık bilgi göndermelisiniz. Bu bilginin başında ve sonunda modbus protokolünün gereği olan diğer bilgileride eklediğinizde bu...

Read More

Seri Haberleşme Protokolü Nedir?

Seri haberleşme nedir ? Bölümünde hardware özellikleri hakkında bilgi vermiştik. Bu bölümde ise seri haberleşme software özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Örnekte bilginin transferini gerçekleştirmiştik fakat bilgi bir çok sebepten dolayı yanlış anlaşılabilir yani güvensiz durumdadır. Bu bilgiyi yanlış anlamalara mahal vermeden transfer etmeliyiz....

Read More