Script ile Scada Sayfalarını Açma/Kapatma

Script ile açık olan scada sayfası okunabilir ve yazılabilir. Eğer scada sayfa ismini değiştirirseniz otomatik olarak ilgili sayfa açılacaktır. bu işlem için ScreenName değişkenini kullanabilirsiniz.

Son açılan sayfanın ismini öğrenmek için aşağıdaki scripti kullanabilirsiniz.

Imports System

Imports System.IO

Imports System.Windows.Forms

Imports Microsoft.VisualBasic

Namespace WinTr

Public Class MainClass

Public ScreenName as String    

Public Sub Load

msgbox(ScreenName)

End Sub

End Class

End Namespace

Benzer bir script ile sayfa ismini değiştirerek farklı bir sayfa açılmasını sağlayabiliriz.

ScreenName = “Screen_2”

Aşağıdaki script’de ise sayfayı yeni pencerede açılır.

ScreenName = “Screen_2\NewWindow”

Sayfayı kapatmak için “Exit Screen” komutunu kullanabilirsiniz. Eğer başka açık pencere yok ise runtime kapatılacaktır.

ScreenName = “Exit Screen”

Login sayfasını script ile çağırmak için “Login” komutunu kullanabilirsiniz.

ScreenName = “Login”

Bir önceki sayfaya dönmek için “Previous Screen” komutunu kullanabilirsiniz.

ScreenName = “Previous Screen”

Scadayı tamamen kapatmak için “Application.Exit” komutunu kullanabilirsiniz.

Application.Exit

Leave a Reply