kalibrasyon

Kalibrasyon

Endüstriyel ölçüm cihazlarının kalibrasyonu Otomatik kontrol sistemlerinde sahada oluşan her türlü durumu dijital ortama aktarmak için çeşitli sensörler, transmitterler kullanırız. Kullandığımız bu sensörler ve bu sensörlerden gelen bilgileri dijital ortama aktaran okuyucular,plcler ve diğer elektronik cihazlar kalibre edilmelidir. Makalemizde kalibrasyon konusu her yönü ile açıklanacaktır....

Read More

Pt100 Kalibrasyonu

Pt100 (Platinum Resistance) lineer olsada %100 lineer değildir. Bu bölümde nasıl linear yapılacağını anlatacağız. RT = R0(1 + A*T + B*T² + C*(T-100)*T³)        A = 3.9083 E-3 B = -5.775 E-7        C = (-4.183 E-12 Sıfır C altında) veya (0 sıfır derecenin üstünde) Bu formül ile pt100’deki hata hesaplanır. Aşağıdaki grafikte görüldüğü gibi farklı değerlerde farklı hatalar mevcuttur. Bu hatanın...

Read More

Oransal Valf Kalibrasyonu Nasıl Yapılır?

Kalibrasyon açıklama basınç valf örneği ile: Elimizde sınır değerlerini bilmediğimiz bir basınç emniyet valfi olduğunu varsayalım. Rampa ayarını sıfırlayınız. Analog giriş değerinin 0 olduğuna emin olun. Sistem basıncını manometreden takip edin. Okunan basınç sıfırdan büyükse A sıfırsa B. A) Basınç sıfır oluncaya değin sıfır potunu sola doğru çevirin. Bu işlemi yavaş yavaş yapın. Hızlı...

Read More