Oransal Valf Kalibrasyonu Nasıl Yapılır?

Kalibrasyon açıklama basınç valf örneği ile:
Elimizde sınır değerlerini bilmediğimiz bir basınç emniyet valfi olduğunu varsayalım.
Rampa ayarını sıfırlayınız. Analog giriş değerinin 0 olduğuna emin olun. Sistem basıncını manometreden takip edin.
Okunan basınç sıfırdan büyükse A sıfırsa B.
A) Basınç sıfır oluncaya değin sıfır potunu sola doğru çevirin. Bu işlemi yavaş yavaş yapın. Hızlı yaparsanız sıfır noktasından fazla aşağı inebilirsiniz. Zira hidrolik sistem çok hızlı cevap vermiyor olabilir.
B) Sıfır pot ayarının sıfırın çok altında olup olmadığını test etmemiz gerekli. Bunun için pot’u sağa doğru çevirin basınç yükseldiğinde A şıkkını yapın.
Analog giriş değerini(0-10v) kademeli olarak artırın. Ve Manometreden sistemdeki basıncı izleyin.Hidrolik sisteminizde   olması gereken maksimum basıncın 100 bar olduğunu kabul edelim. Ve analog giriş değeri 8 volt’ta iken manometrede 100 bar’ı gördünüz C. Diğer ihtimal analog giriş değeri 10 volt’a erişti fakat sistem basıncı 100 bar’a erişmedi D.
C) Kazancınız yüksek kazanç potunu sola doğru çevirin. Basınç düşecektir. Bir miktar çevirdikten sonra analog giriş voltajını artırın örneğin 8.5 volt ve 100 bar oluştu bu işlemi tekrar edin. Taki 10 volt giriş voltajı ve 100 bar sistem basıncı tutturulana kadar bu işlemi tekrar edin.
D) Kazancınız düşük kazanç pot’unu sağa doğru çevirin taki sistem basıncında 100 barı görene kadar.
Kalibrasyon açıklama Debi valf örneği ile:
Elimizde sınır değerlerini bilmediğimiz bir debi valfi olduğunu ve pistonu çalıştığını varsayalım.Rampa ayarını sıfırlayınız.
Analog giriş değerinin 0 olduğuna emin olun. Piston’a hareket butonuna basın.
Piston hareket ettiyse E etmediyse F
E) Piston duruncaya değin sıfır potunu sola doğru çevirin. Bu işlemi yavaş yavaş yapın. Hızlı yaparsanız sıfır noktasından fazla aşağı inebilirsiniz. Zira hidrolik sistem çok hızlı cevap vermiyor olabilir.
F) Sıfır pot ayarının sıfırın çok altında olup olmadığını test etmemiz gerekli. Bunun için pot’u sağa doğru çevirin pistonun hareket ettiğini görün ve E şıkkını uygulayın.
Analog giriş değerini(0-10v) kademeli olarak artırın. Ve piston hareketini izleyin. Bir noktadan sonra Analog giriş değerini  artırdığınız halde piston hızı artmıyorsa G. Diğer ihtimal analog giriş değeri 10 volt’a eriştiği halde piston hızı artmaya devam ediyorsa H.
G) Kazancınız yüksek kazanç potunu sola doğru çevirin. Aynı işlemi tekrarlayın. Taki 10 volt giriş voltajında ve maksimum hızda olduğunuza emin oluncaya değin.
H) Kazancınız düşük kazanç pot’unu sağa doğru çevirin taki 10 volt giriş voltajında ve maksimum hızda olduğunuza emin oluncaya değin.
Kalibrasyon genel açıklama:
Sıfır ve kazanç ayarları birbirlerini etkilemektedir. Yani kazanç ayarını artırdığınız taktirde sıfır ayarınız yükselecek düşürdüğünüz taktirde düşecektir. Aynı şekilde sıfır ayarını değiştirdiğinizde kazanç ayarıda değişecektir. Bu nedenle bu ayarlardan birini değiştirdiğinizde diğerinide kontrol etmelisiniz. Bu kontroller her iki ayarında doğru olduğuna emin oluncaya dek devam etmelidir. Zira her müdehalede diğer ayar biraz değişecektir. Ancak hata gitgide küçülüp nihayetinde son bulacaktır. Tecrübeniz artıkça bu ayarı daha hızlı yapabilirsiniz. Örneğin kazanç ayarını artırdık biliyoruzki sıfır yükseldi ve onu düşürmemiz gerekli yine biliyoruzki sıfırı düşürdüğümüzde kazançta düşücek bu sebeple kazancı artırırken biraz fazla artırıp sıfırı düşürdüğümüzde ideal seviyeye gelmesini sağlayabiliriz.
Sıfır ve kazanç ayarlarından emin olduktan sonra rampa ayarını yapabilirsiniz. Rampa ayarı sıfır ve kazanç ayarınızı etkilemeyecektir.

Leave a Reply