Kayıtlar arasındaki farkı hesaplama

Datebase kayıtları arasında fark hesaplama

Günlük üretim ve benzeri verilerin hesaplanmasında Database’e kayıtlı verilerin farklarını elde etmemiz gerekir. Aşağıda açıklayacağım SQL sorgusu ile bu bilgilere bağlı rapor oluşturabilirsiniz. Bu sorgular WinTr scada rapor modülüne uygun olarak hazırlanmıştır. İlk sorgumuz scada rapor modülü tarafından standart olarak üretilen belli tarihler arasındaki kayıtları getiren sorgudur. SELECT...

Read More