Focus HMI Panel Database

Focus HMI panel SQLITE database’i kullanır. Verileri otomatik olarak kaydeder ve raporlar. Scriptler ile database verilerine ulaşabilirsiniz. Aşağıda örnek kod paylaşılmıştır. Bu kodu kopyalayıp yapıştırdıktan sonra tırnak işaretlerini düzeltiniz. Database dosyası HMI Panel projenizin bulunduğu klasördedir.

import java.sql.SQLException;
import java.sql.Connection;
import java.sql.DriverManager;
import java.sql.Statement;
import java.sql.ResultSet;
public class sql{
public sql(Class Accessing){
String url = “jdbc:sqlite:” + “c:\\ABC\\FocusHmi\\LastValueDB.sqlite”;
try (Connection conn = DriverManager.getConnection(url)) {
if (conn != null) {
javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null , “Connected”);
String sql = “SELECT Count(*) FROM MyTable”;
Statement stmt = conn.createStatement();
ResultSet rs=stmt.executeQuery(sql);
javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null , rs.getInt(1));
if(!conn.isClosed())conn.close();
}else{
javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null , “Not Connected”);
}
} catch (SQLException exp) {
javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null , exp.getMessage());
}
}
}

Leave a Reply