FOCUS HMI Panel ile Mail Gönderme

Focus Hmi panel‘de aşağıdaki script’i kullanarak mail gönderebilirsiniz. Kodu kopyalayıp Focus HMI programına yapıştırdıktan sonra tırnak işaretlerini düzeltmeniz gerekir. Gönderdiğiniz mail’e dosya eklemek için Attachment parametresine dosya yolunu yazmalısınız.

import java.lang.reflect.Method;
public class SendMail{
public static short Tag_2;
public static short Tag_1;
public SendMail(Class Accessing){
try{
String SmtpHost=”mail.fultek.com.tr”;
String Port=”587″;
String UserName=”info @fultek.com.tr”;
String Pass=”*********”;
String From=”info @fultek.com.tr”;
String To=”alici @fultek.com.tr”;
String Subject=”Test Mail”;
String Text=”Tag değerleri: ” + Tag_1 + Tag_2;
String Attachment=””; //”c:\\ABC\\FocusHmi\\textfile.txt”
Method sendMail = Accessing.getMethod(“sendMail”, String.class, String.class, String.class, String.class, String.class, String.class, String.class, String.class, String.class);
sendMail.invoke(Accessing, SmtpHost, Port, UserName, Pass, From, To, Subject, Text, Attachment);
}catch(Exception exp){
javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null , exp.getMessage());
}
}
}

Leave a Reply