Rs 485

Rs 485 iletişimi hakkında hazırladığım yazı ile Rs 485 iletişim yönteminin bilinmeyen yönlerini anlatmaya çalışıcam. Öncelikle Rs 485 iki kablolu bir iletişim yöntemi değildir. Evet yanlış okumadınız, iki kablolu değil bir de ground bağlantısı gereklidir. Bazı üreticiler cihazlarında shield bağlantısı olarak bunu gösterir.  Chip üreticileri datasheet lerde bahsetmesede uygulama notlarında ground bağlantısının mutlaka olması gerektiğini anlatır.

Hepinizin bildiği gibi Rs 485 A ve B hattından oluşan iki kablo vardır. A ve B arasında  ± 200 mv voltaj olması gerektiğinide biliyoruz. Aslında sistem şu şekilde çalışır. Chip besleme voltajı 5 volt ise Rs 485 A ve B 2,5 volt’dan 200 mv yüksek ve 200 mv düşük olarak sinyal oluşturması gerekir. Bu minimum değerdir. Örneğin: A ile B arasında 400 mv olduğunda A 2,7 volt. B 2,3 volt’dur ve lojik 1 sinyali elde edilir. Rs 485 chipleri A ile B arasındaki ortalama 2 volt fark oluşturarak bilgiyi gönderir. Yani A 3,5 volt, B 1,5 volt değerdedir. Fakat hat direncinden dolayı A ile B arasındaki fark 400 mv’a inene kadar diğer modüller bu bilgiyi doğru olarak okuyabilir. Tabi bu fark değeri ne kadar yüksek ise hattın kuvveti o kadar iyi olur.

Rs 485 hattında konuşan chip hat boyunca maksimum 60 ma ve 2 volt akım ile göndermek istediği bilgiyi hatta basar. Hattın en sonunda bu bilgi 400 mv’dan büyük ise haberleşme başarılı olarak yapılır. Eğer hat direnci yüksek ise bu değer 400 mv’un atına inecek ve iletişim sağlanamayacaktır.

Diğer önemli bir nokta ise hat sonu ve hat başına taktığımız 120 ohm’luk dirençlerdir. Bu direnç değerleri 120 ohm olarak belirttilse dahi farklı olabilir. Fakat kesin olan her iki direncinde eşit olmasıdır. Hatta bu direnç töleransı %1 olarak tavsiye edilir. Aslında oluşturduğumuz bağlantı paraler ve seri dirençlerden oluşan basit bir direnç devresidir.

Rs 485

 

Yukarıdaki resimde 2 volt ile sürülen bilginin diğer taraftaki alıcı modülde nasıl azaldığını göstermeye çalıştık. Direnci yüksek hatlarda gerilim düşümünü azaltmak için hat sonu ve hat başı direncini artıra bilirsiniz. Bu işlem hatta ki gerilimi artırmakla birlikte gürültülere karşı dayanıklılığınıda azaltacaktır.

Ra 485 kablosu mutlaka twisted pair(A ve B burgulu) olmalıdır. Koaksiyel örgülü olmasıda gereklidir. kısa mesafelerde koaksiyel örgü okadar önemli olmayabilir. Ama twisted pair olması mutlaka gereklidir. Son olarak aktarmak istediğim bilgi ise A ve B hatlarının pull up ve pull down dirençleridir. Hattı güçlendirmek ve boşta(konuşan bir modül olmadığında) gürültü kaynaklı hatalar olmasın diye A 650 ohm’luk direnç ile +5v’a B’de 650 ohm’luk dirençle gnd’ye bağlanır. Böylece A artıya B eksiye zorlanır. Cihaz üreticileri cihazların içine bu amaçla 47k civarında direnç koyarlar. Zira 650 ohm direnç bütün hatta sadece bir tane olmalıdır. Eğer her cihaz içersine 650 ohm direnç konulmuş olsa hat toplamında çok küçük bir direnç değeri oluşur ve haberleşme mümkün olmaz. 47k ise çok büyük bir dirençtir. Eğer bir kaç cihaz dan oluşan bir hattımız varsa bu direnç bir işe yaramaz, ek olarak 650 ohm’luk dirençleri koymalıyız. Üreticler hatta olabilecek zihaz sayısını bilmediklerinden mecburan büyük direnç koyarlar. Eğer az cihaz varsa hat zaten güçlüdür, çok cihaz olduğundada bir çok 47k direnç paraler olacağından dolayı hat kuvvetlenir diye düşünülür. Doğru sayılabilecek bir mantık, Ama gürültülü ve uzun hatlarda problemler çıkacağı muhakkaktır.

  1. Özet olarak hat sonu ve hat başı direnleri eşit ve kablo direncine göre artırılabilir olmalıdır.
  2. A artıya B eksiye 650 ohm’luk dirençler ile bağlanmalıdır. Cihaz sayısı çok ise 1 k veya daha büyük olabilir.
  3. Hatta ki tüm cihazların ground ları bir birine bağlanmalıdır. Eğer bağlanması mümkün değilse izoleli repeater’lar kullanılmalıdır.

Bu hususlara dikkat ettiğimizde, eğer cihazlarımızda kaliteli ise sağlıklı haberleşme yapmamız mümkün olacaktır.
 

 

 

Leave a Reply