Scada Rapor – Son Kayıtların Getirilmesi

WinTr Scada rapor modülünde belli sayıdaki son kayıtların getirilmesi için bu sorguyu kullanabilirsiniz.

SELECT [DateTime],[Kayit_No],[Operator] FROM Table1   where LastValue > (Select max(LastValue) from Table1) – ‘Tag_istenen_kayit_sayisi’

Bu sorgu ile son ‘Tag_istenen_kayit_sayisi’ tag’ın da belirtilen sayıda ki son kayıtlar getirilir. Getirilen değerler select komutundan sonra yazılmış üç tag’ın tüm değerleridir.

Leave a Reply