Seri Haberleşme Nedir?

Endüstri geliştikçe elektronik cihazlarda bilgi transferi daha önemli hale geldi. Bu haberleşmenin donanım ve software açısından kolay,hızlı ve güvenli olmak üzere üç sıfatı vardır. Bu bölümde hardware özelliklerinden bahsedeceğiz. Seri haberleşmebir datanın bir cihazdan başka bir cihaza seri yöntem ile bilgi transferidir. Bunu bir örnekle açıklamaya çalışalım. Karşılıklı iki evde bulunan iki insan birbirleri ile evde bulunan bir lamba üzerinden haberleşmek istiyorlar. Mors alfabesi kullanabilirler, Ancak biz seri haberleşme kullanacağız. Her iki kişide bir sistem üzerinde anlaştılar, Sistem çok basit. Her bir saniye birim zaman kabul edildi. Ve bu periyoda göre 0 veya 1 yani lamba kapalı ve açık sinyallerini topluyorlar. (0 1 0 0 0 0  1 1) bu örnekte gördüğünüz gibi haberleşme başladıktan sonra lamba 2.,7. ve 8. periyod’da lamba yandı diğerlerinde kapalı kaldı. Alıcı tarafta bu bilgiyi kaydetti. Alınan bu bilginin ne olduğu konusunda anlaştıkları hususta ASCII tabloyu kullanmaktı. Bilgiyi alan kişi ilk olarak bu bilgiden bir sayı sonrada ASCII tablosundaki karekteri bulmalıdır. İlk önce sayıyı bulalım. Binary sayı sisteminde tüm bitler 0 olursa üretilen sayıda 0 olur en sağdaki bit 1 olduğunda sayı bir sağdan ikinci bit 1 olduğunda sayı 2 sağdan 1 ve 2. bitler bir olursa sayı 3 sağdan 3. bir olur diğerleri 0 olursa sayı 4 şeklinde bir sayı sistemidir. Aslında 8 değişkenli permütasyondan başka bir şey değil. Örnekte ifade edilen sayı bu sisteme göre 70’dir. İkinci aşama ASCII tablosunda bu sayıya karşılık gelen ifadeyi bulmaktır. Hemen Tabloya bakıp ifade edilen sayının “F” karekteri olduğunu öğreniyoruz. Gönderen kişi bilgi göndermeye devam ediyor lambayı yakıp söndürüyor. Gönderdiği diğer bilgiler aşağıdaki gibidir.

(0 1 0 1 0 1 0 1) (0 1 0 0 1 1 0 0) (0 1 0 1 0 1 0 0) (0 1 0 0 0 1 0 1) (0 1 0 0 1 0 1 1)
85 = U                 76 = L                  84 = T                  69 = E                  75 = K
Gönderenin başka bilgi gönderip göndermeyeceğini anlaştığımız sürenin 1,5 katı kadar daha bekleyip göndermediği taktirde bilginin bittiğini anlıyor ve topladığımız bilgileri ilk önce sayıyı sonrada ASCII tablosundan karekteri bulup birleştiriyoruz. Sonuç = FULTEK .Tek taraflı olarak bir bilgi transferi yaptık aynı işlem karşılıklı devam edip duruyor. Bu örnekte bir çok seri haberleşme komutu size aktarıldı. İlk olarak anlaştığımız süre Baudrate’dir. Bilginin bittiğini anladığımız anlaştığımız sürenin 1,5 stop bittir. Bu sistem bu haliyle son derece güvensizdir. Bir çok sebepten dolayı yanlış anlamalar olabilir. Daha sonraki bölümlerde yanlış anlamaları ortadan kaldıracak sistemler anlatılacaktır.

Leave a Reply