Seri Haberleşme Protokolü Nedir?

Seri haberleşme nedir ? Bölümünde hardware özellikleri hakkında bilgi vermiştik. Bu bölümde ise seri haberleşme software özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Örnekte bilginin transferini gerçekleştirmiştik fakat bilgi bir çok sebepten dolayı yanlış anlaşılabilir yani güvensiz durumdadır. Bu bilgiyi yanlış anlamalara mahal vermeden transfer etmeliyiz. Örneğimizi biraz daha komplike hale getirelim. Artık adamları ortadan kaldırıp bunlara cihaz diyelim. Her iki cihaz haberleşme haricinde işler yapıyor. A cihazı bilgi gönderirken B cihazı hazır olmayabilir. Bu arada başka bir işle meşguldür ve gönderilen bilgileri yarısından itibaren toplayabilir. Bu ve bunun gibi bir çok sebepten dolayı Haberleşme protokollerine ihtiyaç duyulur. Bunun ilk örnekleri 3964 protokolüdür. ASCII tablosunda sayı değeri 20’nin altında olan karekterler komut olarak işlenir. Bu protokol gönderen cihaz alıcıya STX (sayı değeri “2”) göndererek haberleşmeyi başlatır alıcı cihaz hazır olduğunda DLL ile cevap verir. Artık haberleşme hatasız olarak başlayabilir. Gönderen cihaz göndermek istediği bilgilerden bir string (bilgi kümesi) yapar ve topluca sevk eder. Bu bilgi kümesinin başında ve sonunda STX,DLL,ETX gibi ASCII tablosunda sayı değeri 20’den küçük olan karakterler kullanır. Böylece alan cihaz aldığı bilginin başını ve sonunu kaçırmaz. Ayrıca gönderediği byte sayısı’da bir byte olarak iletilir alan cihaz aldığı byte’lar ile byte sayısını karşılaştırır ve doğru ise DLL göndererek bilgiyi doğru aldığını bildirir. Böylece karşılıklı haberleşme sürüp gider. Not: yaklaşık 15 sene önce böyle bir uygulama yapmıştım bilgiler tam doğru olmayabilir amacım sistemin işleyişini anlatmak 3964 protokolünü öğretmek değildir. Zira bu protokol eskidi ve ihtiyaçları karşılamıyor,Bu sebeple artık kullanılmıyor.Bunun seri haberleşme protokolü Profibus ve Modbus kullanılır. İki sistemin temel farklılığı Modbus standart seri port RS232 veya RS 485 profibus ise yalnız RS485 ve kendine has chip ile çalışmasıdır. Ayrıca profibus hattından bilgi okumak ve bilgi yazmak son derece zor bir iştir. Modbus’ta ise özel donanımlara ihtiyaç yoktur. Basit, Güvenli, ve yeterince hızlıdır. En yaygın haberleşme sistemidir. Neredeyse her cihazda mevcuttur. İlave bir bedelde talep edilmez.Bir sonraki bölümde Modbus Rtu nedir? ele alınacaktır.

Leave a Reply