seri protokol

Seri Haberleşme Protokolü Nedir?

Seri haberleşme nedir ? Bölümünde hardware özellikleri hakkında bilgi vermiştik. Bu bölümde ise seri haberleşme software özellikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Örnekte bilginin transferini gerçekleştirmiştik fakat bilgi bir çok sebepten dolayı yanlış anlaşılabilir yani güvensiz durumdadır. Bu bilgiyi yanlış anlamalara mahal vermeden transfer etmeliyiz. Örneğimizi biraz daha komplike...

Read More