WinTr Scada Yenilikler

WinTr Scada güncellemeleri hakkında tüm bilgiler bu sayfada toplanmıştır. Yeni versiyonların duyuruları da bu sayfada yapılacaktır.

Ver 5.5.9 24.01.2023 Altı digit Modbus adres sistemi eklendi.

Ver 5.5.8 09.04.2021 Bazı hatalar düzeltildi. Performans iyileştirildi. Excel işlemleri hızlandırıldı.

Ver 5.5.7 09.04.2020 Bazı hatalar düzeltildi.

Ver 5.5.6 30.11.2019 Modbus TCP Slave protokolü eklendi. Bu ekleme ile tüm taglara ikincil bir modbus slave adresi tanımlanabilir. Ve Modbus TCP master cihazlar ile iletişim kurulur.

Ver 5.5.5 20.07.2019 Bazı hatalar düzeltildi.

Ver 5.5.3 29.04.2019 Bazı hatalar düzeltildi. Programın ilk açılışındaki yönetici gereksinimi kaldırıldı.

Ver 5.5.2 21.09.2017 Scada sayfaları yeniden ölçeklendirme fonksiyonu eklendi. Webserver performansı artırıldı.

Ver 5.5.1 27.07.2017 Bazı hatalar düzeltildi. Genel iyileştirme yapıldı. Symbolfactory yavaş yüklenme sorunu çözüldü.

Ver 5.4.7 15.04.2017 Redundant çalışmada iyileştirme yapıldı. Daha fazla bilgi için buraya tıklayınız.

Ver 5.4.6 14.10.2016 bazı hatalar düzeltildi. Genel iyileştirme yapıldı. Çince dil desteği eklendi.

Ver 5.4.4 20.05.2016 bazı hatalar düzeltildi. Genel iyileştirme yapıldı.

Ver 5.4.0 23.03.2016 yapılan değişiklikler

 • Emergency lisans eklendi, Dongle bozulduğunda tedarik süresince sistemin çalışması için.
 • Script ile login ve logoff yapılması sağlandı. Daha fazla bilgi için buraya tıklayın.
 • Webserver buton ve benzeri nesnelere tıklandığında açılan onay ekranı seçime bağlı yapıldı.
Ver 5.3.7 11.03.2016 yapılan değişiklikler

Plc haberleşme işlemleri ile ilgili tespit edilen hata düzeltildi. Bazı iyileştirmeler yapıldı.

Ver 5.3.6 24.12.2015 yapılan değişiklikler:

 • İnvert fonksiyonu eklendi. Fonksiyon bölümünde “Constant to Tag” kısmında “Source” yerine “invert” yazdığınızda, bu fonksiyon çalıştığında Tag değeri bir ise sıfır olur. Sıfır ise bir olur.
 • Grup ve Tabcontrol nesneleri kopyala ve yapıştır da içindeki nesneleri de kopyalaması sağlandı.
 • Drawing’ler En ve boy değerlerinin tag’lar ile kontrol edilmesi sağlandı.
 • Runtime Zoom fonksiyonu iyileştirildi. Mouse ile tutup sağa sola gezdirme eklendi.
 • Sayfa özelliklerine “Top Most” özelliğ eklendi. Bu özelliğin etkinleştirildiği sayfalar monitörde en üste kalır. Diğer programlar veya diğer scada sayfaları altta kalmak zorundadır. Bu özellik ile ana sayfa üzerinde birden çok yardımcı sayfa açılıp hepsinin üste kalması sağlanabilir.
 • Quick replace fonksiyonu geliştirildi. Nesne ortak özelliklerini topluca değiştirme iyileştirildi.
Ver 5.3.5 30.11.2015 yapılan değişiklikler:

 • Quick replace fonksiyonu eklendi. Bu fonksiyon ile scada nesnelerinde kullanılan tüm taglar ve fonksiyonlar tek pencere içersin de değiştirilebilir. Bu fonksiyona erişmek için scada sayfasında tek veya birden çok nesne seçip sağ tık ile Quick Replace’e tıklamanız yeterlidir.
 • Fonksiyon penceresinde değiştirme özelliği eklendi. Eski versiyonlarda fonksiyon satırı silinip tekrar oluşturulması gerekliydi. Bu versiyonda fonksiyon satırlarında değiştirmek istediğiniz hücre üzerinde çift tık yapmanız yeterlidir.
Ver 5.3.4 1.10.2015 yapılan değişiklikler:

 • Bazı buglar çözüldü.
 • Runtime bazı durumlarda otomatik açılmıyordu.Proje kısayolundan çalıştırıldığında runtime açılır hale getirildi. WinTr kısayolu ile çalıştırıldığında son olarak runtime’de kapatılmış ise runtime açılır, development da kapatılmış ise development açılır.
 • Textbox ve Label nesnesinde ondalık kısımda sağdaki etkisiz sıfırların gösterilmesi sağlandı.
Ver 5.3.3 12.7.2015 yapılan değişiklikler:

Toplu güncelleştirmelerin yapıldığı bu versiyon hakkında daha fazla bilgi almak için eğitim sitemizi ziyaret ediniz.

http://www.wintr.com.tr/2015/07/scada-yeni-versiyon-5-3-3/

Ver 5.3.2 5.6.2015 yapılan değişiklikler:

Webserver ile rapor oluşturma ve mail ile iletme özelliği eklendi. Dinamik rapor sorguları eklendi. Bu özellik ile string tipinde ki tag’ın değeri rapor için sql server’a gönderilecek sql sorgusunu tutar. Bu tag’ın değerini script ile ayarlayabilirsiniz.

Ver 5.3.1 yapılan değişiklikler:

Toplu güncelleştirmelerin yapıldığı bu versiyon hakkında daha fazla bilgi almak için eğitim sitemizi ziyaret ediniz.

http://www.wintr.com.tr/2015/03/scada-yeni-versiyon-5-3-1/

Ver 5.2.6 yapılan değişiklikler:

– Runtime konumunda scada sayfalarının Zoom yapılması sağlandı. Bu özelliğin aktif olabilmesi için Control Panelinde izin verilmesi gereklidir. Bu özellik ekrana sığmayan büyük grafiklerin zorunlu olduğu projelerde oldukça işe yarayabilir.

– Scada sayfalarında bulunan nesnelere script ile erişim sağlandı. Bu özellik hakkında daha fazla bilgi için yardım sitemizi ziyaret ediniz. http://www.wintr.com.tr/2015/01/scada-sayfa-nesnelerine-script-ile-erisim/

– Bazı küçük iyileştirmeler yapıldı.

Ver 5.2.5 yapılan değişiklikler:

– Alarmview, Eventview, Recipeview yazı boyutu ayarlanabilir yapıldı. Bu nesnelerde zoom özelliğinde filitreler  de iyileştirme yapıldı.

– Alarm manager sıra numarası eklendi.

– Bazı küçük iyileştirmeler yapıldı.

Ver 5.2.4 yapılan değişiklikler:

Webserver özelliğinde sayfa içerisindeki butonlar ile diğer sayfaların açılması sağlandı. Sayfa altında ve ana sayfada bulunan navigasyon butonları seçime bağlı olarak gösterilmesi sağlandı.

Ver 5.2.3 yapılan değişiklikler:

Windows 8.1 SQL Server 2005 probleminden dolayı SQL server 2014 kullanımına geçilmiştir. Bu versiyonda SQL server 2005 veya 2014 olarak kullanıcı seçme imkanına sahiptir. Daha fazla bilgi için SQL Server 2014 yazısını okuyunuz.

Ver 5.2.2 yapılan değişiklikler:

Zamanlanmış görevler için Schedule fonksiyonu eklendi. Bu fonksiyon ile ayrıca Tag değerine bağlı olarak çalışan fonksiyonlar da yapabilirsiniz. Daha fazla bilgi için Schedule yazısını okuyunuz.

Ver 5.2.1 yapılan değişiklikler:

 • Daha önce sadece izleme yapılan Scada Web Server özelliğine set değerleri ve tıklama kontrolleri eklendi.
 • Scada Web Server sayfalarına kolay erişilebilmesi için her sayfanın altına diğer sayfalara erişim butonları eklendi.
 • Scada Web Server açılış sayfasına daha önce “WinTr Scada” şeklinde gözüken, Sayfa başlığını değiştirme fonksiyonu eklendi.
 • Internet kullanımını azaltmak veya internet hızının düşük olduğu yerlerde Web Server Refresh zamanı uzun tutulabilir. Sayfanın hızlı refresh olmasını isteyen kullanıcı, boş bir alana tıklayarak sayfayı anında refresh edebilir.
 • Eklenen bu özellik ile kontrol edilen nesneler: Button, Checkbox, Radio Button, Picturebox, SymbolFactory, Cutaway, Drawing, invisible Button, Textbox, Numericupdown, Horizantal Scrollbar, Vertical Scroolbar.
Ver 5.2.0 yapılan değişiklikler:

 • Scada anasayfasın’da bulunan menü butonlarının erişimi kolaylaştırıldı.
 • Plc networklerine açıklama girilebilmesi sağlandı.
 • Multiple screen designer Zoom fonksiyonunda sayfa arka plan resmi ile ilgili hata giderildi.
Ver 5.1.7 yapılan değişiklikler:

Mevcut sayfa kapatılmadan üzerine açılan yeni sayfalarda Dialog tipi sayfa açma metodu eklendi. Bu özellik kullanılarak açılan sayfa en önde görünüp diğer sayfaya erişim engellenir. Bu sayfa kapatıldıktan sonra diğer sayfa’ya erişim mümkün olur. Böylece özel işlemler için yeni sayfalar açıp işlem yapılmasını ve kapatılmasını mecbur kılabilirsiniz.

Ver 5.1.6 yapılan değişiklikler:

Numericupdown nesnesine binler basamağı gösterim fonksiyonu eklendi.

Runtime geçişinde historical data miktarının aşırı uzun olduğunda kısaltan fonksiyon hızlandırıldı.

Rapor sorgularının daha kolay yapılabilmesi için 46 adet sorgulama tipi eklendi. Daha fazla bilgi için Scada Eğitim sitesini ziyaret ediniz.

Ver 5.1.4 yapılan değişiklikler:

 • Printdocument Portrait ve Landscape seçimi eklendi. Bu fonksiyon ile düz ve yatay yazdırma seçilebilir oldu.
 • Print Screen komutu eklendi. Bu fonksiyon ile scada sayfalarınızı çalışma zamanında yazdırabilirsiniz.
 • Plc haberleşme hatalarına script ile erişim fonksiyonu eklendi. Bu fonksiyon ile plc iletişiminde oluşan hataları alarm olarak gösterebilirsiniz. Haberleşme hatası oluştuğunda istediğiniz senaryoları otomatik olarak yapabilirsiniz. daha fazla bilgi için bu linke tıklayınız. http://www.wintr.com.tr/2014/01/haberlesme-hatalarinin-gosterimi/
 • Scale fonksiyonuna decimal place eklendi. Tag kalibrasyonunda virgülden sonra ki basamak sayısını seçebilirsiniz.
 • Network cycle script iptal edildi. Zaman bazlı script eklendi. Bu scriptin çalışma periyodunu 10 ila 1000000 milisaniye arasında seçebilirsiniz.
 • Bit in tag seçim fonksiyonu daha kullanışlı hale getirildi.
 • Alternatif Ip adres fonksiyonu eklendi.Bu fonksiyon ile Redundant,Server & Client, Profinet, Modbus Tcp-Ip, Fins Ethernet bağlantıları için ikincil IP adresi oluşturabilirsiniz. Böylece Tüm ethernet bağlantıları yedekli çalışma kabiliyetine kavuşmuştur. Redundant çalışma hakkında daha fazla bilgi için bu linke tıklayınız. http://www.wintr.com.tr/2013/10/redundant/
Ver 5.1.2 yapılan değişiklikler:

ilk günden itibaren en çok eleştiri aldığımız Sayfa dizayn ara yüzünü yeniledik. WinTr scada’da iki farklı yöntem ile sayfa dizayn edebilirsiniz. Standart screen designer ile scada sayfasını tam sayfa olarak görebilirsiniz. Tüm işlemler Mouse sağ butonu ile açılan menülerden yapılıyor.

Diğer sayfa dizayn aracımız ise multiple screen designer’dır. Bu araç aynı anda bir çok sayfa üzerinde çalışmanıza sağlar. Bu sefer ki geliştirme sürecinde çoklu ekran dizayn aracına bir çok yeni fonksiyon ekledik.

 • Sayfa özelliklerini sol bölümden açılan menü ile belirleyebilirsiniz.
 • Sayfa içersin deki nesnelerin özelliklerini alttan açılan menü ile yapabilirsiniz.
 • Sayfaya nesne ekleme sağ bölümde yer alan nesne listesinden sürüklenerek yapılmaktadır.
 • Nesne listesine “Kullanıcı Nesneleri” adı altında yeni bir bölüm daha ekledik. Sayfa içersin de daha önce kullandığınız nesneleri grup veya tek olarak bu bölüme kaydedebilirsiniz. Bu bölüme kaydedilmiş nesneleri sayfa üzerine sürüklediğinizde topluca eklenir.
 • Zoom özelliği eklendi. Çoklu ekran düzenleyici içerinde ki her bir ekran farklı katsayıya sahip olabilir.
 • SQL Server şifresi WinTr@2013 olarak değiştirildi. 12341234 olan eski şifreyi Windows’un yeni versiyonları yetersiz buluyordu.
 • Runtime’ın direkt açılması için proje kısa yoluna ile çalıştırılması gerekiyordu. Artık WinTr.Ink yolu ile’de runtime direkt olarak açılacaktır.
 • Scada sayfaları arasında ki geçişler de iyileştirildi.
WinTr Scada Broşürünü buradan indirebilirsiniz. SCADA PDF
Versiyon 5.0.0 Toplu güncelleştirmeleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bu linki ziyaret ediniz. Versiyon 5.0.0

WinTr Scada Versiyon 5.0 Yeni Özellikler Anlatım Videoları:  Youtube , Download

No Responses to “WinTr Scada Yenilikler”

Trackbacks/Pingbacks

 1. WinTr Scada Sistemi - Scada Plc Otomasyon - […] WinTr Scada Sistemi üç yıllık ar-ge çalışmasının sonucunda 2009 yılında satışa çıkartılmıştır. Kullanılan bazı komponentler haricinde tamamen yerli olarak…

Leave a Reply